DESINSECTACIÓ

DESINSECTACIÓ

ELS INSECTES

  • Els insectes són animals invertebrats de l’ordre dels artròpodes.
  • Són els protagonistes d’innombrables contagis, infeccions i vector de pandèmies devastadores com el Dengue, la Malària o la Febre Groga.
  • S’estima que hi ha aproximadament uns 200 milions d’insectes per cada ésser humà.
  • Amb aproximadament 750.000 espècies diferents i representen més de l’90% de les formes de vida de la planeta.

INSECTES XILÒFAGS

Xilofàgia és un terme molt usat en ecologia per descriure els hàbits d’un consumidor primari la dieta consisteix principalment en fusta.

Els insectes xilòfags realitzen un paper fonamental en la naturalesa, però en ambients urbans aquests poden ocasionar greus problemes. Les plagues d’insectes xilòfags o insectes de la fusta són difícils de detectar a l’començament de la seva activitat i causen danys estructurals poden ser causa d’accidents.

INSECTES RASTRERS

Els insectes rastrers són de les plagues més comunes, envaeixen llocs habitats per les persones a la recerca de matèria orgànica per alimentar-se. Es multipliquen a gran velocitat, si no s’actua a temps se sol dispersar el problema a llocs contigus a través d’esquerdes i conductes.

INSECTES VOLADORS

Els insectes voladors configuren un grup d’insectes molests, que poden arribar a ser perillosos, a més de constituir un vector de contaminació com en el cas de les mosques.

La identificació precoç i tractament d’aquest tipus de plagues per un tècnic professional pot arribar a evitar problemes de salut o pèrdues en el seu negoci.

Les espècies que més tractem són:

INSECTES RASTRERS:

Paneroles, Formigues, Xinxes, Puces i Caparres, Peixets d’argent, Procesonària…

INSECTES VOLADORS:

Mosques, Mosquits, Vespes, Abelles, Borinots…

INSECTES XILÒFAGS:

Tèrmits, Corcs o queres…

ELS NOSTRES TRACTAMENTS

TRAMPEIG: Sistema de control de plagues que captura d’exemplars vius a prop dels llocs de nidificació. Són trampes que combinen una substància enganxosa amb atraients alimentaris i feromones d’agregació.

És un tractament ecològic, inofensiu per a les persones i el medi ambient i no té termini de seguretat. També es fa servir com a sistema de monitoratge per a la captura genèrica i recompte d’exemplars.

Una de les opcions més utilitzades com a substitut dels productes químics. Són mètodes ecològics pel que poden ser emprats en qualsevol lloc sense termini de seguretat:

– APLICACIÓ DE CALOR : Aquesta aplicació té 2 variants.

1.Calor generalitzat : pel qual s’augmenta la temperatura de la instal·lació per sobre dels 45ºC i es manté un mínim de 3 hores.

2.Calor local : Mitjançant raig de calor seca a mes de 180ºC. Aquestes tècniques són molt efectives per acabar amb insectes sensibles a la calor en tots els seus estadis (ou, larva, nimfa i adult).

– APLICACIÓ DE FRED: Amb aquesta tècnica s’aplica un raig d’aire localitzat a una temperatura inferor -20ºC, molt efectiu per eliminar insectes en totes les seves fases (Ou, larva, nimfa i adult).

A EL ser un tractament totalment innocu és especialment indicat per a espais sensibles com allotjaments, restauració, hospitals, geriàtrics, emmagatzematge de productes alimentaris, etc …

CEBADO: Aquesta tècnica permet tractar zones molt localitzades, per on passen habitualment insectes reptadores. És una tècnica que està especialment pensada per a utilitzar en interior. Se sol ser combinat amb el tractament de trampeig amb uns resultats excel·lents. Aquests productes en general no tenen de termini de seguretat a causa del seu baix risc de contaminació per a les persones.

PULVERITZACIÓ: Aquesta tècnica es realitza amb equips de pressió constant, permeten la regulació de el gruix de la gota d’insecticida (100-250μm). S’aplica de manera localitzada en sòls i sòcols on solen transitar insectes restreros.Estas partícules cauen gradualment a terra per gravetat, de manera que no romanen en l’ambient i no poden ser respirades per les persones.

NEBULITZACIÓ: És un sistema que expulsa el producte en gotes molt fines (> 40μm), que queda suspeses en l’ambient produint una boira que arriba a tots els racons de l’estada. La desinfecció per via aèria és molt apropiada per complementar les tasques de neteja, ja que és capaç d’arribar a zones crítiques on és difícil arribar amb altres mètodes. Amb aquest mètode es garanteix una desinfecció ràpida i fiable d’espais com oficines, hotels, residències, hospitals, etc …

TERMONEBULITZACIÓ : És un excel·lent mètode per a la desinfecció i / o tractament de grans espais interiors no ocupats per persones, espais a l’aire lliure, indústria agropecuària. La particularitat d’aquesta tècnica consisteix en l’alliberament de partícules molt fines de producte (> 10μm), que en un ambient adequat s’expandeixen generant una boira espessa semblant a fum. Aquest fum roman en l’ambient i pot accedir a racons inaccessibles donant lloc a un tractament en profunditat.

INJECCIÓ PROFUNDA: És un mètode que s’utilitza per al control d’insecte xilòfags en estructures de fusta i murs. Aquest sistema assegura un millor i mes uniforme tractament de la fusta en aquests casos. El mètode consisteix a realitzar uns forats de grandària i profunditat variable, en aquests forats es col·loquen uns injectors (amb vàlvula antiretorn) en els quals s’acobla un mecanisme d’injecció a pressió. A través d’aquests injectors s’introdueix un producte de manera que es reparteix per tota la zona a tractar quedant aquesta totalment impregnada en el seu interior.

MÈTODE EXTERRA: Aquest sistema està exclusivament dissenyat per al tractament de tèrmits. Es realitza mitjançant la col·locació de porta, aquests permets detectar els tèrmits i eliminar-les, de vegades fins i tot abans que hagin començat a degradar els elements estructurals de fusta. A més aquest mètode assegura la total eliminació de la colònia a través de la ingestió d’engreix.

FACTORS QUE AFAVOREIXEN LA SEVA APARICIÓ

Una llar o una empresa que estigui situada prop d’àrees forestals, jardins, barrancs, la presència de velles edificacions, solars buits, descampats, ruïnes o barraques estan més exposada a la presència de rosegadors ja sigui per la presència de restes orgàniques dels que alimentar-se, d’aigua, aixopluc o la facilitat per crear els seus caus.

Un clavegueram brut o en males condicions de manteniment és mes propici al fet que en el seu interior es arreceren i proliferin els insectes

Els punts on alguns ciutadans inconscientment deixen aliment a animals urbans com gats o coloms són llocs també propicis per a l’aparició de diferents tipus d’insectes atrets per la presència de les restes orgàniques que originen aquestes conductes.

La brutícia i l’acumulació d’escombraries és un factor determinant per a l’aparició de tot tipus de plagues.

Els insectes també se senten atrets per l’olor que desprèn les escombraries, per tant és important llençar les escombraries diàriament i tenir un bon servei de recollida d’escombraries.

La recollida selectiva de matèria orgànica en alguns municipis també afavoreix la presència d’insectes.

. Les mascotes també solen ser portadors de plagues, sobretot si no es desparasiten adequadament.

El canvi climàtic aquesta propiciant l’aparició de noves plagues i si a més és un any plujós, s’origina l’escenari ideal per a la seva proliferació.

Les paneroles comencen a morir per sota dels -8ºC, els hiverns cada vegada són més curts amb el que permet que el cicle dels insectes sigui cada vegada més llarg i trobin condicions més favorables per a reproduir-se.

El món globalitzat aquesta generant que en llocs on ja no es parlava de certs problemes d’insectes s’hagin tornat a introduir. Això unit a determinades costums humans fan de les nostres ciutats llocs propicis per a la proliferació de determinades plagues.

Preguntes Freqüents:

Existeixen tractaments ecològics, totalment inofensius per a les persones sigui quina sigui la seva situació.

En el cas que s’hagi d’utilitzar un producte químic vostè hauria de comunicar el seu patologia o embaràs a l’tècnic que li vagi a tractar la seva plaga.

Depenent de la seva particularitat es pot realitzar un tractament amb un producte adequat perquè vostè no es vegi afectat en la seva salut.

Si els productes químics són utilitzats de manera correcta, fent ús de les indicacions especificades pel fabricant i en les fitxes i registres sanitaris del producte, l’aplicació és segura per al medi ambient i per a les persones ja que deixa una mínima residualitat.

Així i sempre s’ha de prioritzar els tractaments no químics i les mesures de contenció.

El que a priori els seus ulls no veuen, als ulls d’un tècnic qualificat i experimentat és mes probable que detecti l’origen de el problema i actuar des d’aquí.

Tot i així un tractament de manteniment preventiu pot ser una solució per a protegir la seva llar o empresa.

I tant que si.

El primer que cal tenir en compte són els factors que afavoreixen la seva aparició, en segon lloc localitzar les zones de distribució i finalment sellarles els punts d’accés.

Depèn dels factors particulars de cada cas. El cicle reproductiu de les paneroles és d’uns 45 dies aproximadament, de manera que seria aconsellable realitzar un tractament cada 1 o 2 mesos per eliminar qualsevol reducte de panderoles o prevenir la seva aparició.

En canvi, si es pot determinar l’origen de el problema i actuar prevenint la seva aparició no seria necessari repetir el tractament.

Contacta amb Nosaltres

Ja sigui per un simple dubte o un pla integral de control, estem aquí per servir-lo

Contactar
Contactar