TRACTAMENTS FITOSANITARIS

TRACTAMENTS FITOSANITARIS

De què tracten?

Els tractaments fitosanitaris fan referència als mètodes utilitzats per controlar o prevenir la propagació de plagues i malalties en les plantes. Aquests tractaments es poden aplicar a una àmplia gamma de plantes, incloent-hi cultius, plantes ornamentals i arbres.

Hi ha diversos tipus de tractaments fitosanitaris, entre els quals es troben:

Tractaments químics: Aquests tractaments impliquen l’ús de plaguicides per controlar plagues i malalties. Els tractaments químics poden ser efectius, però també poden tenir impactes negatius en el medi ambient i en la salut humana si no s’utilitzen adequadament.

Tractaments biològics: Aquests tractaments impliquen l’ús d’enemics naturals o microorganismes beneficiosos per controlar plagues i malalties. Els tractaments biològics són sovint considerats més respectuosos amb el medi ambient que els tractaments químics.

Tractaments físics: Aquests tractaments impliquen l’ús de barreres físiques, com ara xarxes o pantalles, per prevenir que les plagues arribin a les plantes. Els tractaments físics també poden incloure tractaments de calor o fumigació.

Tractaments de quarantena: Aquests tractaments impliquen la restricció del moviment de plantes o productes vegetals per prevenir la propagació de plagues i malalties a través de les fronteres. Els tractaments de quarantena es fan servir per prevenir la introducció d’espècies invasores en noves regions.

Portem a terme aquests tipus de tractaments:

ENDOTERAPIA VEGETAL

Aquesta tècnica es realitza amb una injecció directa de la solució terapèutica en el tronc o les branques de la planta a través d’uns petits forats practicats en la cortesa, amb l’ajuda d’una maquinària especialitzada.

La endoterapia vegetal és una alternativa als tractaments foliar i al sòl, ja que la solució s’injecta directament a la planta, la qual cosa en teoria augmenta la seva eficàcia i redueix la quantitat de producte químic necessari per a la protecció de la planta. Així mateix, també evita la contaminació del medi ambient i la pèrdua de producte per les condicions meteorològiques.

PROCESSIONARIA DEL PI

La processionària del pi és una espècie de lepidòpter de la família Thaumetopoeidae. A vegades s’identifica en el gènere Traumatocampa. És abundant en els boscos de pins. A més dels pins, també habita en cedres i abetos.

Les erugues estan cobertes de pèls urticants que es desprèn i floten en l’aire, per la qual cosa poden provocar irritació a la pell, el nas, les orelles i la gola en els éssers humans i animals domèstics, així com reaccions al·lèrgiques intenses.

En els tractaments mitjançant Endoterapia Vegetal, es pot realitzar en qualsevol època de l’any, sent els mesos d’octubre i novembre els més propicis per a això, ja que coincideix amb l’època d’eclosió dels ous, obtenint així una major eficàcia del tractament realitzat.

COM COMBATRE EL BARRENILLO

Es recomanava talar i destruir els exemplars infectats per controlar la plaga. Gràcies a l’endoteràpia i a la vigilància i detecció precoç de la infecció s’ha aconseguit controlar la plaga sense haver d’eliminar els exemplars afectats.

Si observa als seus pins algun brot groguenc, o que el coloratge del follatge adquireix un to pàl·lid, és molt probable que estigui afectat per Tomicus destruens. Si no s’actua ràpidament l’arbre morirà a les poques setmanes. A més, la plaga s’estendrà als pins dels voltants. És el moment de posar-se en contacte amb un professional que identifiqui el problema i sàpiga donar-li la millor solució.

LA GALERUCA DE L’OLMERA

La galeruca és un defoliador de l’olmera bastant considerable. La larva devora el parènquima de la fulla deixant-la desproveïda de teixit tendre, confonent-li un aspecte que els anglòfons han denominat “esqueletitzat”. Aquesta falta de teixit fonamental per a la funció clorofil·lina depaupera l’arbre, a més de conferir-li un aspecte com de “cremat”. En cas d’atacs severes, l’arbre veu minvada la seva capacitat de fotosíntesi i pot arribar a patir un serios deteriorament.

PICUT VERMELL

Les característiques i el cicle biològic del Picut Vermell el converteixen en una plaga molt difícil de combatre, ja que passa la major part de la seva vida refugiant-se a l’interior de la palmera, on és difícil arribar mitjançant les aplicacions d’insecticides corrents. El millor tractament es:

-2 Endoterapias anuales: Se inyectan al tronco productos insecticidas sistémicos, que se reparten por la palmera de forma completa.

-S’apliquen 6 tractaments anuals d’insecticides dirigits a l’apex de la palmera a baixa pressió en forma de dutxa, empapant completament el cogombre de la palmera. Es van alternant diferents productes autoritzats per augmentar l’efectivitat i evitar resistències.

ALTRES MALALTIES

  • Fongs i malalties fúngiques com la verticil·losi, la phytophthora i la botritis.
  • Malalties bacterianes com la Xylella fastidiosa.
  • Problemes nutricionals com la clorosi ferrica i la deficiència d’altres micronutrients. ·
  • Malalties produïdes per virus.
  • Estrès hídric produït per sequera o inundacions.

APLICACIÓ DE FITO A TERCERS

Des d’EVITEC oferim aplicació de productes sanitaris a tercers de manera segura i controlada.

L’aplicació de productes fitosanitaris a tercers és una pràctica que implica l’aplicació de pesticides i altres productes químics en terrenys de propietat d’altres persones o empreses. Aquesta pràctica es realitza per diverses raons, com ara controlar plagues d’insectes o malalties que afecten els cultius, millorar la salut de les plantes i prevenir pèrdues de collites.

No obstant això, l’aplicació de fitosanitaris a tercers ha estat objecte de controvèrsia, ja que pot tenir efectes negatius sobre la salut humana, la vida silvestre i l’ecosistema en general. Així doncs, és important que els professionals que realitzen aquesta tasca disposin de la formació i les certificacions necessàries per garantir que els productes es manipulin de manera segura i que s’apliquin de manera responsable i efectiva.

Per garantir que l’aplicació de fitosanitaris a tercers es realitzi de manera segura i sostenible, és important que es segueixin les directrius i normatives establertes per les autoritats sanitàries i mediambientals. Això inclou la selecció adequada del producte fitosanitari, el seu ús responsable i l’eliminació adequada de les restes del producte. Amb les precaucions adequades, l’aplicació de fitosanitaris a tercers pot ser una eina eficaç per millorar la producció agrícola i protegir la salut de les plantes.

MANTENIMENT D’ARBRES

Aquesta metodologia s’emplea en producció forestal per obtenir fustes més rectes i amb menys branques i, per tant, de major qualitat.

En arbrat urbà es realitza, d’una banda, per prevenir el risc de caiguda de branques i, d’altra banda, per controlar la mida d’arbres la ubicació dels quals no permet el seu desenvolupament complet. Això permet el seu creixement correcte, evitant el risc de malalties i plagues, i garantim una major seguretat per als ciutadans.

Realitzem tota mena de podes i tales d’arbres fent-nos càrrec de la gestió de residus

Contacta amb Nosaltres

Ja sigui per un simple dubte o un pla integral de control, estem aquí per servir-lo

Contactar
Contactar