ARANYA

ARANYA

Araneae

Ordre:  Araneae
Família: Arachnida

  • Les aranyes tenen longituds corporals que oscil·len entre els 0,5 mm i els 9,0 cm que aconsegueixen alguns migalomorfos tropicals, els quals arriben a capturar petits ocells; amb les potes esteses algun d’aquests pot sobrepassar els 25 cm.
  • Sent caçadores solitàries, tendeixen a considerar una presa qualsevol cosa que es mogui i tingui la mida apropiat. Els mascles, generalment més petits que les femelles, busquen a aquestes activament, cortejant amb “danses” elaborades en les quals el moviment rítmic dels pedipalps pot jugar un important paper, en un intent per no ser devorats per les femelles. El ritual pot incloure l’obsequi pel mascle a la femella d’una presa embolicada en seda, el que en algunes espècies ha evolucionat fins a ser només un esquer, la borsa de seda, desproveït de contingut. Quan aconsegueix l’aproximació, el mascle introdueix un espermatóforo en les vies sexuals de la femella usant els seus pedipalps, que actuen com a òrgans copuladors. Tot i la ritualització, és comú que després de la còpula la femella devori a el mascle.
  • La cura parental, l’atenció activa a la progènie, s’ha observat en diferents aranyes. Els licòsids porten els ous, tancats o no en un capoll, i cuiden als individus juvenils fins que aquests arriben al desenvolupament suficient per capturar preses. Es coneixen alguns casos de suïcidi maternal, en els quals les joves aranyes obtenen de el cos de la seva mare el primer aliment.
  • Les aranyes són depredadores. S’alimenten de preses singulars que capturen activament. Algunes produeixen una xarxa (teranyina) en la qual les preses cauen per accident, embullant i pegant-se en ella. Una dada curiosa, és que la seda que teixeix l’aranya (produïda per òrgans especials anomenats fileres) és més fort i resistent que l’acer de la mateixa mida. En aquest cas l’aranya, que roman a l’aguait amb les potes esteses sobre la xarxa, capta les vibracions i s’apropa a la seva presa
Tornar a l’Identificador de plagues

Contacta amb Nosaltres

Ja sigui per un simple dubte o un pla integral de control, estem aquí per servir-lo

Contactar
Contactar