ESCARABAT

ESCARABAT

Coleoptera

Ordre: Coleoptera

  • Amb més de 350.000 espècies descrites, aquest ordre és el més extens de tot el món animal. Els coleòpters es caracteritzen per tenir un parell d’ales modificades amb funció protectora, els anomenats èlitres, que estan totalment endurits per protegir el segon parell d’ales, la part posterior del tòrax i l’abdomen.
  • Els escarabats són insectes holometàbols o amb metamorfosi completa. Això vol dir que el desenvolupament d’aquests individus es produeix mitjançant la successió de 4 fases diferents: ou, larva, pupa i adult (també conegut com imago).
  • El desenvolupament larvari sol ser el més llarg de tots, i consta d’entre 1 i 15 estadis precedits sempre per un període de muda. Les larves dels escarabats poden tenir potes o no, i presenten una morfologia i mida molt variable depenent de l’espècie.
  • Els adults solen presentar reproducció de tipus sexual, en què el mascle i la femella realitzen un seguici senzill abans de la còpula. Les femelles solen emetre feromones per atraure els mascles.
  • En algunes espècies, com en l’escarabat rinoceront, els mascles solen competir físicament per la femella. A causa d’això, aquests han desenvolupat estructures com banyes o pinces.
Tornar a l’Identificador de plagues

Contacta amb Nosaltres

Ja sigui per un simple dubte o un pla integral de control, estem aquí per servir-lo

Contactar
Contactar