GRILLS

GRILLS

Gryllidae

Ordre: Grylloidea

  • El grill domèstic (Acheta domestica) sol viure a l’exterior, per exemple en zones d’escombraries, però freqüentment es pot introduir en cases durant la tardor quedant-se indefinidament en elles. A les cases es solen amagar en esquerdes o forats foscos i calents.
  • El grill de camp (Acheta assimilis) també viu a l’exterior però freqüentment també envaeix cases, alimentant d’escombraries i d’una gran quantitat de materials tèxtils. Prefereixen les zones de pastures als habitatges, però s’introdueixen en elles quan les condicions de l’exterior són desfavorables (fred, calor o pluges freqüents). Les solen atreure les àrees il·luminades durant la nit.
  • Els grills adults presenten dimorfisme sexual, és a dir, diferències morfològiques en funció de si són mascles o femelles. Els mascles són més petits que les femelles, i a la fi de l’abdomen posseeixen dos petits apèndixs.En canvi, les femelles són més grans i presenten a la fi de l’abdomen un tercer apèndix força llarg (pot arribar a mesurar fins a 2 cm) conegut com ovopositor, i que fan servir per injectar els ous dins de la terra.
Tornar a l’Identificador de plagues

Contacta amb Nosaltres

Ja sigui per un simple dubte o un pla integral de control, estem aquí per servir-lo

Contactar
Contactar