MOSCA

MOSCA

Musca domestica

Ordre: Musca
Família: Muscidae

  • Les mosques adultes no tenen mandíbules, en el seu lloc tenen un aparell bucal de tipus succionador (semblant a una esponja) o de tipus picador (similar a el dels mosquits) per alimentar-se de líquids. Algunes s’alimenten de líquids procedents de materials en descomposició, altres de sang de vertebrats, o fins i tot algunes mosques silvestres s’alimenten només de nèctar de flors.
  • Les larves es poden alimentar d’una gran varietat d’aliments en funció de l’espècie. Poden alimentar-se de excrements, matèria vegetal o animal en descomposició o materials en estat de fermentació com fruita, verdura podrida o el fang dels drenatges.
  • Els adults s’aparellen a les poques hores de néixer.
  • Cada femella pot posar diferents lots d’ous en una sola posada que pot ser de 75 a 500 ous depenent de l’espècie. El temps d’incubació dels ous també depèn de l’espècie i la temperatura, però oscil·la entre les 2 hores i els 3 dies. Dels ous apareixen les larves. Es caracteritzen per no tenir potes i per tenir un cap molt reduïda i retreta cap al tòrax. Solen tenir una coloració blanca o crema. El temps de desenvolupament de les larves també depèn de la temperatura i l’espècie, i pot consistir en 4-20 dies.
  • Quan estan a punt de pupar, les larves busquen un lloc fosc i arrecerat per passar la següent fase que les convertirà en mosques adultes.
Tornar a l’Identificador de plagues

Contacta amb Nosaltres

Ja sigui per un simple dubte o un pla integral de control, estem aquí per servir-lo

Contactar
Contactar