MOSQUIT TIGRE

MOSQUIT TIGRE

Aedes albopictus

Ordre: Aedes
Família: Culicidae

  • El principal motiu pel qual aquesta espècie és tan molesta és el seu ritme d’activitat diürn. Les femelles de mosquit tigre solen picar durant tot el dia, des de la sortida de el sol fins la posta, encara que solen fer-ho amb major avidesa durant les 6: 00-10: 00 a.m. i les 4: 00-10: 00 p.m.
  • El mosquit tigre presenta quatre estadis vitals: ou, larva pupa i adult. Les tres primeres formes són aquàtiques, mentre que l’adult és terrestre. El temps de desenvolupament des de la posta dels ous fins a l’aparició de l’individu adult depèn de la temperatura i s’estima en 7-20 dies.
Tornar a l’Identificador de plagues

Contacta amb Nosaltres

Ja sigui per un simple dubte o un pla integral de control, estem aquí per servir-lo

Contactar
Contactar