VESPA

VESPA

Xilocopa virginica

Ordre: Xylocopa
Família: Apidae
Gènere: Hymenoptera

  • Hi ha unes 5.000 espècies de Vespes i unes 20.000 d’Abelles a tot el món. Tant vespes com abelles són insectes beneficiosos per al medi ambient, ja que la majoria funciona com a pol·linitzadors naturals de moltes flors i també de depredadores de plagues com erugues. El problema sorgeix quan creen els seus nius prop d’edificacions humanes, ja que quan se senten amenaçades poden provocar intenses i doloroses picades, que poden arribar a ser greus en cas de presentar al·lèrgia a el verí que inoculen.
  • Quan arriba la primavera les reines comencen a posar ous que donaran lloc a una nova colònia, amb un pic poblacional a l’estiu d’obreres que busquen aliment. A la tardor es produeixen individus reproductors que s’apariaran abans d’arribar l’hivern. La colònia mor a l’hivern, però les reines fundadores es mantenen fora de perill hivernant per generar nous nius a la primavera i reiniciar el cicle.
  • En el cas de les espècies socials, aquestes construeixen colònies on conviu la reina, les obreres, les cries i els mascles (abellots en les abelles socials). Aquests nius consisteixen en diverses cel i poden construir-se sota terra, en cavitats o caus abandonats, o poden ser nius construïts que pengen d’arbres, arbusts, sortints de terrats o terrasses, al voltant de finestres o en coberts i garatges.
  • Les vespes adultes s’alimenten de líquids com nèctar, melassa o els sucs interns dels cossos d’insectes o aràcnids que depreden. Les larves s’alimenten de carn de cucs, erugues o altres insectes o aràcnids que capturen les vespes adultes.
Tornar a l’Identificador de plagues

Contacta amb Nosaltres

Ja sigui per un simple dubte o un pla integral de control, estem aquí per servir-lo

Contactar
Contactar