CONSULTORIA

CONSULTORIA

Que es?

EVITEC ofereix un servei professional donant respostes en àrees concretes de sanitat ambiental i alimentària.

Tenim varietat de serveis per tal de traçar estratègies correctives que asseguren la higiene industrial.

SEGURETAT ALIMENTÀRIA

Un requisit clau per a les empreses de preparació d’aliments és documentar els processos utilitzats per fabricar o vendre aliments, assegurant-se que són segurs per menjar, i mantenir aquests documents i registres al dia.

Fins i tot els llocs més petits on es manipulen aliments, com ara restaurants, bars i cafès han de tenir procediments de gestió de seguretat alimentària basats en els principis d’APPCC, però adaptades a la mida del seu negoci ia la complexitat dels seus processos de preparació d’aliments. A Espanya és un requisit legal.

Una bona higiene alimentària garanteix que els aliments preparats ofereixin la màxima seguretat. A més, evita els microorganismes nocius que causen greus malalties, com ara salmonel·la, transmeses a través de menjar contaminat.

  • Una sol·licitud formal per millorar els fracassos.

  • Un avís legal que indica quines accions s’han de prendre.

Les autoritats d’higiene alimentària visiten els establiments comercials per inspeccionar si compleixen amb els requisits legals per a la venda i distribució d’aliments.

Es pot incloure la presa de mostres per a l’anàlisi científica i els registres d’inspecció.

  • Detalls dels processos, equips o locals que no han de ser utilitzats.

  • No complir amb els requisits de seguretat alimentària vigents a Espanya pot tenir greus conseqüències per al seu negoci.

QUÈ LI OFERIM?

No complir amb els requisits de seguretat alimentària vigents a Espanya pot tenir greus conseqüències per al seu negoci. En alguns països, com el Regne Unit, les qualificacions sobre temes d’higiene alimentària de Govern estan publicats o fins i tot apareixen a la part davantera dels locals.

EVITEC posa a disposició el client la seva àmplia gamma de serveis de relacionats amb la sanitat ambiental i alimentària. Tots d’alta qualitat, a causa de la professionalització dels tècnics i a la minuciosa selecció dels productes utilitzats.

APPCC

APPCC (Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític) és un enfocament sistemàtic per a la seguretat dels aliments que se centra a prevenir la contaminació per riscos biològics, químics, físics i radiològics usant l’aplicació del sentit comú dels principis científics.

És acceptat a tot el món com un sistema adequat per a garantir la seguretat alimentària i és un requisit legal o recomanat per a empreses alimentàries en els països més desenvolupats.

QUE ES?

APPCC s’utilitza en totes les etapes de l’procés de fabricació d’aliments: des de la producció, obtenció i manipulació de matèries primeres a la fabricació, distribució i consum del producte acabat.

Cada negoci de processament o manipulació d’aliments ha de desenvolupar un sistema APPCC o equivalent i adaptar-lo a cadascun dels seus productes i condicions d’elaboració i distribució. Un sistema APPCC depèn de les instal·lacions, els equips i els procediments existents, de manera que es desenvolupin els mètodes que resultin més manejables.

També es basa en motivar els gerents i empleats a reduir els factors de risc i garantir que les bones pràctiques es mantenen amb regularitat. Aquests són els anomenats programes de requisits previs.

LI GARANTIM…

-Analitzem el seu cas de manera individual i estem segurs que li oferim la millor solució al seu problema

-Rapidesa de resposta. Li oferim un ràpid diagnòstic i actuació

-Li oferim un pressupost ràpid i a mida

-Els nostres tècnics estan altament qualificats i coneixen a la perfecció les característiques de totes i cadascuna de les plagues

-El nostre avantatge competitiu és la qualitat dels serveis que oferim i el “know how” aplicat.

-Posem especial interès en el compromís amb el medi ambient, implantant nous sistemes de control així com en la selecció de productes lliures de biocides.

ANALÍTIQUES DE LABORATORI

Oferim serveis per a administracions públiques, pimes i particulars a tot el territori nacional i internacional.

Estem certificats a la Norma ISO 9001:2015 i acreditats per ENAC segons criteris recollits a la Norma UNEIX-EN ISO/IEC 17025 per a les activitats d’assaig definides a l’ANNEX TÈCNIC núm. 1295/LE2310.

ANÀLIZI DE LEGIONEL·LA

Realitzem anàlisi de Legionella en tota mena d’aigües: aigües de consum humà, aigües continentals tractades no destinades al consum humà (piscines, torres, condensadors evaporatius, jacuzzi’s,…), amb identificació del serogrup inclòs. Tot això emparat per la nostra acreditació.

ANÀLIZI DE SUPERFÍCIES

Realitzem analítiques de superfícies per conèixer-ne el grau d’higiene i per poder validar programes de neteja i desinfecció, aplicant-li els límits establerts a les normatives aplicables.

ANÀLIZI D’AIGUA I AMBIENTAL

T’ajudem a conèixer la qualitat de l’ambient on et mous o treballes, mitjançant l’ajuda d’anàlisis microbiològiques i químiques, utilitzant els nostres mostradors d’aire.

Realitzem anàlisis d’aigües, tant fisicoquímiques com microbiològiques per a compliments de normatives vigents, tant per a aigües potables, piscines, perforacions, residuals, torres de refrigeració, condensadors, humectadors, etc.

ANÀLIZI D’ALIMENTS

Control exhaustivo de los alimentos para conocer si cumplen las exigencias mínimas legales en cuanto a controles microbiológicos, organolépticos y físico-químicos. Realizamos estudios de vida útil, estudios de valores nutricionales, detecciones de alérgenos, etc

CAI

(Qualitat d’Ambients Interiors)

Les activitats quotidianes (educatives, laborals, sanitàries, oci, etc.) obliguen diàriament a la permanència prolongada de les persones a tota mena d’oficines, edificis i instal·lacions urbanes o industrials.

Segons l’OMS, la població de les ciutats i treballadors en oficines passa entre el 80 i el 90% del seu temps en ambients tancats, l’aire està contaminat en major o menor grau, el que pot ocasionar greus problemes per a la salut.

METODOLOGIA

L’experiència dels nostres tècnics de EVITEC en consultoria de Qualitat d’Ambients Interiors (CAI) es concreta en la nostra metodologia per resoldre els problemes de la qualitat d’ambients interiors: vam determinar com ha de ser el disseny, higiene, manteniment i funcionament dels sistemes de ventilació.

Assessorem en el compliment de la legislació sobre CAI o IAQ (el seu corresponent en anglès “Indoor Air Quality“). Definim i / o perfeccionem les mesures correctives en cas de no respectar les premisses estipulades per la normativa.

Els tècnics de EVITEC, personal amb quinze anys d’experiència, posem a la seva disposició els serveis de consultoria per a garantir una òptima qualitat d’aire en ambients interiors, basats en la validació, avaluació i anàlisi de la zona.

MESURA DE LA QUALITAT

La normativa RITE exigeix ​​realitzar el mesurament de la qualitat de l’aire interior en els edificis d’ús públic i privats amb sistemes de climatització de més de 70 kW, podent ser oficines, hotels, centres comercials, gimnasos, hospitals, col·legis, museus, entre d’altres. Així, es garanteix la salut laboral dels seus habitants.

En el cas de no complir amb els paràmetres exigits per la normativa, els tècnics Superiors de Qualitat d’Aire de EVITEC, realitzarem una estratègia personalitzada amb els tractaments requerits per reduir l’índex de partícules pernicioses generades, molt probablement, per l’ús inadequat de les instal·lacions tèrmiques. També som experts en la desinfecció i control del bacteri legionel·la, la qual cosa està molt lligat amb aquest últim punt.

Garantim als nostres clients el compliment en matèria de seguretat laboral.

Algun dubte? Contacta amb nosaltres!

Contacta amb Nosaltres

Ja sigui per un simple dubte o un pla integral de control, estem aquí per servir-lo

Contactar
Contactar